Usługi zaufania

Chroń i zabezpieczaj e-dokumenty

Usługi zaufania podstawą procesów paperless.

Biznes bez papieru zaczyna się od zmiany mentalności, potrzeby i gotowości do wykorzystania cyfrowych dokumentów w organizacji. Usługi zaufania są istotnym elementem do osiągnięcia tego celu. To one zapewniają bezpieczeństwo prawne organizacji, która wdrożyła cyfrowe procesy biznesowe. Usługi zaufania uzupełniają i zabezpieczają cykl życia elektronicznych dokumentów. Minimalizują ryzyka biznesowe związane z przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji w cyfrowych procesach. Są też gwarantem ich zgodności z obowiązującym prawem.

Największą moc prawną mają kwalifikowane usługi zaufania. Świadczone przez kwalifikowanych dostawców, którzy muszą spełniać wymogi unijnego Rozporządzenia eIDAS z dnia 23 lipca 2014r. Określa ono zasady stosowania usług zaufania w ujęciu transgranicznym w krajach europejskich, zapewniając ich bezpieczeństwo. Rejestr polskich dostawców dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Katalog kwalifikowanych usług zaufania świadczonych przez Asseco zawiera między innymi: podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczną, elektroniczny znacznik czasu, walidację i konserwację podpisów i pieczęci elektronicznych, usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Jakość dostarczanych przez Asseco usług zaufania oraz ich zgodność z międzynarodowymi przepisami i standardami technicznymi jest regularnie audytowana przez niezależne, uprawnione podmioty.

QSCert®

Certyfikaty zgodności z przepisami eIDAS zostały wydane dla świadczonych przez Asseco kwalifikowanych usług: podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej, znacznika czasu, walidacji podpisu i pieczęci, konserwacji podpisu i pieczęci oraz rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

eIDAS Trusted List

Nasza obecność na liście dostawców usług zaufania eIDAS potwierdza najwyższy poziom zgodności z unijnym rozporządzeniem eIDAS.

WebTrust

Dla niekwalifikowanych usług zaufania Asseco, w tym certyfikatów EV SSL, SSL oraz Code Signing.

Poznaj zastosowania usług zaufania:

Dzięki usługom zaufania możesz wdrażać biznesowe procesy bez papieru i korzystać z  e-dokumentów takich jak:

  • Dokumenty przetargowe

  • Umowy biznesowe

  • Dokumenty celne

  • e-faktury i oferty handlowe

  • Dokumenty urzędowe

  • Dokumenty medyczne

  • Dokumenty HR

  • e-deklaracje

  • inne dokumenty elektroniczne z całej UE