Santander Bank Polska w kręgu usług zaufania

Santander Bank Polska
Klient

Bankowy lider w technologiach

Grupa Santander Bank Polska S.A. jest jedną z największych grup finansowych pod względem aktywów i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcje, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Wyzwanie

Cyfryzacja procesów biznesowych

Santander Bank Polska, poszukując sposobów na optymalizację procesów wewnętrznych, zdecydował o zredukowaniu użycia papieru w obiegu dokumentów. Eliminacja fizycznego nośnika miała uprościć i przyspieszyć obsługę klientów oraz wewnętrznych procesów.

Jako pierwsze cyfryzacji miały zostać poddane usługi leasingu i faktoringu, a także relacje z zewnętrznym otoczeniem banku – m.in. kontrakty z dostawcami, komunikacja z klientami, domami maklerskimi oraz sprawozdania finansowe eKRS. W kolejnym etapie projekt objął obszar HR.

Aby zachować zgodność z prawem polskim i unijnym, cyfrowe wersje papierowych dokumentów z podpisami i pieczęciami wymagają zastosowania usług zaufania określonych w europejskim rozporządzeniu eIDAS. Dlatego bank do projektu cyfryzacji wybrał Asseco Data Systems, dostawcę kwalifikowanych usług zaufania: mobilnego podpisu elektronicznego SimplySign, kwalifikowanej walidacji oraz kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Santander Bank Polska i Asseco Data Systems rozpoczęły współpracę nad „Projektem Paperless”, która trwa od czerwca 2017 w trybie ciągłym i zaowocowała wieloma pionierskimi projektami digitalizacji procesów w branży finansowej na polskim i europejskim rynku.

Rozwiązanie

Kwalifikowane usługi zaufania

Do obsługi e-dokumentów specjaliści Asseco i Santander Bank Polska zbudowali, według wspólnego pomysłu, Platformę Usług Zaufania Online - wewnętrzny portal dla pracowników banku do elektronicznego podpisywania, pieczętowania i walidacji: dokumentów wewnętrznych (m.in. uchwał, zarządzeń, pełnomocnictw), umów z dostawcami, umów z klientami, sprawozdań finansowych do eKRS.

Platformę połączono z zewnętrznym Centrum Certyfikacji Asseco poprzez bramkę usług zaufania - specjalny, bardzo wydajny mechanizm do zdalnego i masowego pieczętowania bankowych dokumentów elektronicznych. Ze względu na dużą liczbę e-dokumentów wymagających podpisu i pieczętowania, między innymi w procesach wydania kart kredytowych, eksperci Asseco zbudowali również system kolejkowy do zarządzania przepływem dokumentów bankowych do e-podpisu oraz e-pieczętowania.

Wprowadzenie cyfrowych dokumentów było okazją do wdrożenia zabezpieczania e-dokumentów kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, które spełnia wymogi „trwałego nośnika”.

Dobre doświadczenia i korzyści z wdrożonych rozwiązań, skłoniły bank do udostępnienia kwalifikowanego e-podpisu SimplySign również klientom. Duże znaczenie miała panująca wówczas pandemia COVID-19, która wywołała pilną potrzebę wprowadzenia narzędzi, które pozwolą utrzymać prowadzenie biznesu w warunkach ograniczonych kontaktów osobistych. Należy do nich podpis kwalifikowany, który pozwala zdalnie podpisać dokumenty zarówno doradcom jak i klientom.

Pracownicy Santander Bank Polska wspierają klientów w wyrobieniu podpisu kwalifikowanego. Aby proces wydania SimplySign przebiegał w pełni zdalnie, z czasem wdrożono elektroniczne potwierdzenie tożsamości (eID) do weryfikacji tożsamości klientów. Klienci mogą nabyć podpis kwalifikowany z poziomu bankowości elektronicznej Santander online.

Najnowszym etapem Projektu Paperless jest „Paperless HR”, czyli cyfryzacja procesów human resources. Nowe rozwiązania powstają  w duchu total experience – mają być przyjazne i proste w użyciu zarówno dla pracowników i menedżerów, jak i dla administratorów tych rozwiązań i systemów. Stąd, już cała dokumentacja bankowego działu HR jest prowadzona w postaci elektronicznej. Dodatkowo, każdy pracownik, który posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, może wykorzystać go w serwisie samoobsługowym HR do podpisywania swoich dokumentów kadrowych.

Zbudowana w projekcie Platforma Usług Zaufania Online połączona z Centrum Certyfikacji Asseco obsługuje ponad 2,5 miliona operacji miesięcznie, a liczba złożonych e-podpisów oraz e-pieczęci w latach 2017-2022 przez Platformę sięgnęła 91,5 mln.

Asseco dostarcza również certyfikaty do zabezpieczeń stron www (certyfikaty SSL) oraz świadczy usługi wsparcia technicznego i SLA dla wszystkich wdrożonych w banku rozwiązań.
„Projekt Paperless” w Santander Bank Polska to ciągły proces dzielony na etapy uruchamiane cyklicznie w zależności od potrzeb banku.  Projekt wyróżnia maksymalna re-używalność wdrażanych komponentów, centralizacja zakupów usług zaufania i przyrostowe budowanie Platformy Usług Zaufania Online wykorzystywanej przez bank oraz inne firmy z Grupy Santander Bank Polska.

Korzyści
  • Sprawne zarządzanie wewnętrznym obiegiem dokumentów oraz procesami bankowymi
  • Wyeliminowanie konieczności ręcznego podpisywania dokumentów
  • Natychmiastowe przekazywanie podpisanej dokumentacji do odbiorców
  • Redukcja kosztów oraz skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych
  • Bezpieczne i wygodne rozwiązanie do obsługi elektronicznych dokumentów

Kamienie milowe projektu

Etap 1

Proof of Concept dla decydentów

Etap 2

Procesy wewnętrzne

Etap 3

Procesy B2B oraz B2C

Projekt w liczbach

>48
miesięcy w trybie ciągłym trwa „Projekt Paperless”
20
specjalistów Asseco Data Systems
91,5 mln
złożonych e-podpisów oraz e-pieczęci w latach 2017-2022 przez Platformę Usług Zaufania Online
2,5 mln
operacji miesięcznie wykonuje Platforma Usług Zaufania Online
1200
pracowników banku korzysta z rozwiązania
400 000
zaoszczędzonych ryz
„Trwa wyjątkowy okres pracy nad cyfryzacją procesów biznesowych w jednym z największych polskich banków. Połowa projektu przypadła na czas pandemii COVID-19, która wywołała nowe potrzeby banku i wymagała elastycznej zmiany sposobu współpracy. Wyjątkowe kompetencje techniczno-biznesowe zespołu Asseco i jego determinacja sprawiły, że Santander Bank Polska stał się pierwszym polskim bankiem i jednym z pierwszych w Europie, który wdrożył elektroniczne dokumenty wraz z usługami zaufania na taką skalę”

Andrzej Dopierała, <span class="rich-label">Prezes Zarządu Asseco Data Systems</span>

„Dzięki współpracy z Asseco Data Systems coraz więcej procesów operacyjnych banku korzysta z dobrodziejstw cyfryzacji dokumentów, usług zaufania i identyfikacji elektronicznej. Zbudowaliśmy rozwiązanie nie wymagające żadnych dodatkowych narzędzi. Za jego pośrednictwem w prosty sposób podpisujemy e-dokumenty, korzystając z dowolnego urządzenia połączonego z internetem, bez konieczności używania specjalnego czytnika, tokena czy karty. Pracujemy szybciej, wydajniej i oszczędniej, a przede wszystkim ekologicznie”

Tomasz Niewiedział, <span class="rich-label">Tribe Leader w Santander Bank Polska</span>

next Case study

Heading