SignHub

Podpisuj e-dokumenty z osobami spoza organizacji!
Nawet gdy nie posiadają własnego e-podpisu!

box

SignHub – zawsze podpisane e-dokumenty.

SignHub pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznych różnymi
e-podpisami: kwalifikowanym, zaawansowanym, zwykłym, biometrycznym. SignHub może stanowić jeden z modułów platformy Signer. Umożliwia podpisywanie dokumentów osobom spoza organizacji, nawet gdy nie posiadają własnego e-podpisu.

SignHub działa również jako niezależne rozwiązanie zintegrowane z systemami wewnętrznymi Twojej organizacji. Pozwala na zachowanie formy elektronicznej (równoważnej formie pisemnej) lub dokumentowej zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Jakie podpisy obsługuje SignHub?

Kwalifikowane podpisy elektroniczne (QES)

 • Podpis mobilny SimplySign

  karta wirtualna z kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu
 • Podpis kartowy

  na karcie fizycznej od kwalifikowanych polskich dostawców z kwalifikowanym znacznikiem czasu
 • Podpis kwalifikowany (UE)

  na stacji roboczej z wykorzystaniem domyślnej aplikacji do podpisu elektronicznego
 • Jednorazowy podpis elektroniczny On the Fly (OTF)

  e-podpis On the Fly (OTF) wymaga dedykowanego wdrożenia

Zaawansowany podpis elektroniczny
(AES)

 • Podpis mobilny SimplySign

  karta wirtualna z kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu
 • Jednorazowy podpis elektroniczny On the Fly {OTF)

  e-podpis On the Fly (OTF) wymaga dedykowanego wdrożenia
 • Podpis biometryczny własnoręczny

  wymaga dedykowanego wdrożenia

Podpis elektroniczny (ES)

 • Podpis autoryzowany kodem SMS

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna (QSeal)

 • SimplySign

  pieczęć mobilna (karta wirtualna)

SignHub zastosujesz
w każdej branży

Finanse

 • Banki komercyjne

 • Banki spółdzielcze

 • Rynek kapitałowy

 • Firmy ubezpieczeniowe

Przedsiębiorstwa

 • Telekomunikacja

 • Energetyka

 • Przedsiębiorstwa komunalne

 • Handel detaliczny i hurtowy

Instytucje publiczne

 • Administracja centralna

 • Administracja samorządowa

 • Opieka zdrowotna

 • Służby mundurowe

Wiele innych, m.in.:

 • TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)

 • Deweloperska i budowlana

 • Sieci franczyzowe