Signer

Buduj i wdrażaj procesy paperless. Platforma umożliwiająca
włączenie podpisu cyfrowego w Twoje procesy biznesowe.

Bądź paperless. Włącz podpis elektroniczny w swój proces obiegu dokumentów.

Platforma Signer umożliwia budowanie elektronicznych procesów biznesowych wymagających podpisywania i przekazywania dokumentów. Procesy mogą obejmować obszary wewnątrz organizacji oraz na zewnątrz – dzięki zastosowaniu modułów SignHub do podpisywania oraz e-ID Hub do weryfikacji tożsamości klientów lub kontrahentów.

Signer wykorzystuje usługi zaufania, które gwarantują bezpieczeństwo procesów związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz zachowanie wartości dowodowej e-dokumentów. Pozwala na zachowanie formy elektronicznej (równoważnej formie pisemnej) lub dokumentowej zgodnie z Kodeksem cywilnym (k.c.).

 • Wspiera zarządzanie-dokumentami i uczestnikami procesów biznesowych

 • Obsługuje pojedyncze pliki lub paczki wielu dokumentów

 • Automatycznie pieczętuje korespondencję masową kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną

 • Obsługuje e-podpisy: kwalifikowane, zaawansowane, zwykłe, biometryczne

 • Obsługuje podpisy zewnętrznych uczestników procesu z użyciem SignHub

 • Weryfikuje tożsamość zewnętrznych uczestników procesu z użyciem e-ID Hub

 • Potwierdza autentyczność e-podpisu i e-pieczęci na e-dokumentach w pierwszej polskiej kwalifikowanej usłudze walidacji.

 • Zapewnia bezpieczeństwo e-dokumentów w długim okresie w jedynej polskiej kwalifikowanej usłudze konserwacji

Przykładowy proces obiegu podpisywania dokumentu z wykorzystaniem Signera:

1

Przygotowanie

Dodaj lub wybierz dokument
i wskaż osoby, których podpis jest wymagany.

2

Podpisywanie

Signer przekaże dokument do podpisu do wskazanych osób, również poza organizację
i doda do podpisów kwalifikowany znacznik czasu.

3

Walidacja

Po zakończeniu obiegu podpisywania wszystkie podpisy będą zweryfikowane przez kwalifikowaną usługę walidacji, a do dokumentu (jako opcja) będzie dołączony raport walidacyjny.

Left arrowRight arrow

Platformę Signer zastosujesz
w każdej branży

Finanse

 • Banki komercyjne

 • Banki spółdzielcze

 • Rynek kapitałowy

 • Firmy ubezpieczeniowe

Przedsiębiorstwa

 • Telekomunikacja

 • Energetyka

 • Przedsiębiorstwa komunalne

 • Handel detaliczny i hurtowy

Instytucje publiczne

 • Administracja centralna

 • Administracja samorządowa

 • Opieka zdrowotna

 • Służby mundurowe

Wiele innych, m.in.:

 • TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)

 • Deweloperska i budowlana

 • Sieci franczyzowe

Platformę Signer możesz uruchomić w wersji:

On premise
We własnym centrum danych

Przejdź na #BiznesBezPapieru

Korzyści z wdrożenia platformy Signer

Procesy paperless

Oszczędzasz na papierze i jego obsłudze – transporcie i archiwizacji.

Efektywna organizacja

Usprawniasz procesy biznesowe dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów.

Dostęp online

Korzystasz z systemu na różnych urządzeniach z dostępem do sieci.

Elastyczny wybór

Dobierzesz e-podpis do formy dokumentowej lub elektronicznej (równoważnej pisemnej).

Bezpieczeństwo

Zabezpieczasz dokumenty dzięki wykorzystywanym w rozwiązaniu usługom zaufania.

Wygoda użycia

Podpisujesz dokumenty na odległość
z klientami i pracownikami.

Zgodność i wiarygodność

System zapewnia pełną zgodność z eIDAS, ustawą o usługach zaufania, RODO.

Innowacyjność i ekologia

Budujesz wizerunek nowoczesnej organizacji dbającej o środowisko naturalne.