WebNotarius

Usługa kwalifikowanej walidacji i konserwacji
podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej

Zadbaj o bezpieczeństwo e-dokumentów w długim czasie.

WebNotarius to kwalifikowana usługa, która potwierdza autentyczność oraz ważność podpisów i pieczęci elektronicznych, którymi opatrzone są dokumenty elektroniczne. Połączona z kwalifikowaną konserwacją, zapewnia długookresową (np. 30-letnią) moc dowodową ważności podpisów i pieczęci powiązanych jednoznacznie z treścią konkretnych dokumentów. Wynik walidacji można pobrać jako raport w PDF, który stanowi prawnie uznawany dowód w sprawach arbitrażowych i sądowych.

WebNotarius jest pierwszą w Polsce kwalifikowaną usługą, której:

Zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami (eIDAS) potwierdzają cykliczne audyty akredytowanych w UE jednostek oceniających.

Status prawny potwierdza wpis do Rejestru Dostawców Usług Zaufania zgodnie z decyzją ministra właściwego ds. informatyzacji.

WebNotarius jako usługa:

sprawdza podpisy i pieczęcie elektroniczne oparte na certyfikatach wydanych przez dowolne kwalifikowane centrum certyfikacji (CA) w Unii Europejskiej (UE) oraz wiodące podpisy i pieczęcie elektroniczne niekwalifikowane z całego świata. WebNotarius jako usługa:

 • integruje się z wewnętrznymi systemami firmy lub instytucji

 • jest dostępna z dowolnego urządzenia stacjonarnego lub mobilnego

 • działa nieprzerwanie w trybie 24/7/365

Poznaj zastosowania WebNotariusa:

Usługa kwalifikowanej walidacji i konserwacji WebNotarius sprawdzi się w każdej, elektronicznie realizowanej czynności prawnej, która dla swojej ważności wymaga podpisu lub pieczęci, czyli m.in. w postepowaniach przetargowych w sektorze publicznym i komercyjnym, kontraktach i wszelkich oświadczeniach woli.

Za pomocą usługi WebNotarius zwalidujesz e-podpisy i e-pieczęcie oceniając i akceptując:

 • Dokumenty przetargowe

 • Umowy biznesowe

 • Dokumenty przewozowe

 • e-faktury i oferty handlowe

 • Decyzje i dokumenty urzędowe

 • Dokumenty medyczne

 • Dokumenty HR

 • e-deklaracje

 • inne dokumenty elektroniczne z całej UE

Wybierz najbardziej dogodny sposób wdrożenia usługi WebNotarius

Możesz zintegrować swój system biznesowy z usługą Asseco przez API  i realizować proces walidacji i konserwacji zgodnie ze swoimi potrzebami: w sposób automatyczny lub manualny. Jeżeli nie chcesz integrować swojego systemu biznesowego to dostarczymy Tobie dedykowany dostęp do usługi za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dzięki czemu możliwe będzie manualne wywołanie procesu walidacji. Dodatkowym komponentem usługi w oferowanych rozwiązaniach jest tzw. bramka walidacji zapewniająca poufność walidowanych dokumentów elektronicznych bez konieczności wysyłania ich treści poza infrastrukturę Twojej organizacji.

Skorzystaj z wariantów uruchomienia usługi:

API – Integracja Twojego systemu biznesowego
z usługą Asseco

 • Automatyczne oraz manualne wywoływanie procesu walidacji i konserwacji w Twoim systemie
 • Raport PDF z kwalifikowanej walidacji
 • Dostępne dowody z procesu konserwacji
 • Poufność walidowanych dokumentów
 • Możliwość zaimplementowania bramki walidacji
 • Wariant rekomendowany do dużej ilości lub masowej walidacji e-podpisów i e-pieczęci

Walidacja przez dedykowany interfejs www

 • Manualne wywołanie walidacji
 • Dostęp do usługi przez stronę www dla Ciebie, Twoich pracowników oraz klientów
 • Raport PDF z kwalifikowanej walidacji
 • Poufność walidowanych dokumentów
 • Zaimplementowana bramka walidacji
 • Wariant rekomendowany do niewielkiej jak i dużej ilości walidacji e-podpisów i e-pieczęci