Podpisy SimplySign dla klientów do zawierania umowy leasingu

Wdrożenie usług zaufania Asseco dla Santander Leasing
Klient

Lider leasingu w Polsce

Santander Leasing to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem, lider finansowania pojazdów, maszyn i urządzeń. Oferuje usługi klientom z sektora małych i średnich firm oraz klientom korporacyjnym. Zatrudnia 700 pracowników, a wartość sfinansowanych środków trwałych przekracza 11 mld zł. Liczba klientów Santander Leasing sięga już blisko 73 tys., a spółka co roku podpisuje ok 35 tys. umów leasingowych.

Wyzwanie

Digitalizacja podpisywania umów leasingowych

Santander Leasing stawia na wysoką jakość oferty i dąży do tego, aby klienci zyskali jak największy dostęp do usług, które mogą zrealizować cyfrowo i samodzielnie w portalu eBOK24. Dlatego jednym z priorytetów firmy stała się digitalizacja i uproszczenie procesu podpisywania umów leasingowych dla przedsiębiorców. Aby to osiągnąć spółka postanowiła włączyć do oferty wydanie <a href="https://www.certum.pl/pl/podpis-elektroniczny/" style="color: #5ec1b0" target="blank">kwalifikowanego podpisu elektronicznego</a> klientom. Wykonanie tego zadania powierzyła Asseco Data Systems, liderowi usług zaufania w Polsce.

Rozwiązanie

Wdrożenie i integracja usług zaufania Asseco

Projekt, który wyróżniał się skalą przedsięwzięcia pod względem technologicznym i operacyjnym obejmował wdrożenie usług zaufania Asseco Data Systems:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego <a href="https://epodpis.asseco.pl/" style="color: #5ec1b0" target="blank">SimplySign</a> wraz z <a href="https://www.certum.pl/pl/kwalifikowany-znacznik-czasu/" style="color: #5ec1b0" target="blank">kwalifikowanym znacznikiem czasu</a>, do podpisywania umów w portalu eBOK,
 • <a href="https://www.certum.pl/pl/kwalifikowana-pieczec-elektroniczna/" style="color: #5ec1b0" target="blank">kwalifikowanej pieczęci elektronicznej</a> do automatycznego pieczętowania umów,
 • API RA do automatyzacji procesu składania wniosku o e-podpis,
 • bramek usług zaufania pozwalających na zachowanie poufności podpisywanego dokumentu oraz stworzenie właściwego formatu podpisu zgodnie z wymaganiami standardów i przepisów prawa

Projekt zakładał również ich integrację z kluczowymi systemami biznesowymi Santander Leasing odpowiedzialnymi za wsparcie sprzedaży, obsługę klienta oraz obieg dokumentów. Asseco było także odpowiedzialne za budowę chmurowego repozytorium dokumentów, które było konieczne do stworzenia w pełni cyfrowego procesu podpisania umów leasingowych. Wszystkie prace prowadzone były w zwinnej metodyce. Projekt został zrealizowany w 12 miesięcy i zakończył się we wrześniu 2021 roku.

Aby doradcy leasingowi mogli wydawać klientom kwalifikowane podpisy elektroniczne SimplySign, musieli uzyskać uprawnienia operatora biznesowego Punktu Potwierdzania Tożsamości (PPT). W tym celu zostały przeprowadzone szkolenia on-line w Akademii Asseco. Dzięki nim, w trzy miesiące uprawnienia uzyskało 279 osób z Santander Leasing, umożliwiając wydanie doradcom leasingodawcy 334 kwalifikowanych e-podpisów.

Jak obecnie wygląda proces podpisania umów leasingowych?

Zanim klient podpisze umowę leasingu, składa elektroniczny wniosek o SimplySign, a jego tożsamość może zostać potwierdzona na dwa sposoby:

 • przez doradcę - operatora PPT podczas jednorazowego spotkania osobistego,
 • przy wykorzystaniu identyfikacji elektronicznej (eID Santander), która pozwala na automatyczną weryfikację tożsamości klienta za pośrednictwem osobistego konta bankowego w Santander Bank Polska. Dzięki temu fizyczne spotkanie z doradcą nie jest konieczne.

Po otrzymaniu certyfikatu i aktywacji usługi SimplySign, klient sygnuje dokumenty leasingowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym w portalu eBOK24.

Korzyści

Cyfrowe i zdalne podpisywanie umów leasingowych z pomocą SimplySign

 • Podpisywanie umów w dogodnym dla klientów czasie oraz miejscu
 • Zwiększenie efektywności pracy doradców leasingowych
 • Gwarancja bezpieczeństwa przetwarzanych danych i dokumentów
 • Zdalna obsługa i procesowanie kontraktów leasingowych
 • Skrócenie czasu obsługi i zdecydowane podniesienie jej jakości
 • Cyfryzacja obiegu dokumentów i redukcja kosztów obsługi papieru
 • Utrzymanie działania kluczowych procesów w okresie pandemii
 • Zwiększenie liczby cyfrowych usług w portalu eBOK24
 • Wdrożenie strategii paperless i dbałość o środowisko naturalne

Kamienie milowe projektu

Etap 1

Integracja systemów Santander Leasing z usługami Asseco

Etap 2

Uruchomienie pełnego procesu elektronicznego podpisania umowy leasingowej

Etap 3

Szkolenie pracowników Santander Leasing w Asseco Academy

Etap 4

Przyznanie uprawnień operatora PPT

Etap 5

Wydanie e-podpisów doradcom leasingowym

Projekt w liczbach

3
systemy biznesowe Santander Leasing objęte projektem
4
produkty Asseco wykorzystano we wdrożeniu
279
pracowników Santander Leasing uzyskało uprawnienia operatora PPT
334
kwalifikowanych podpisów SimplySign otrzymali doradcy leasingowi
>700
osób zatrudnia Santander Leasing
>69
tys. użytkowników ma dostęp do portalu eBOK24 Santander Leasing
W Santander Leasing od zawsze proponujemy naszym klientom nowoczesne rozwiązania, ważna też dla nas jest wysoka jakość tych usług oraz współpraca oparta na zaufaniu. Dlatego jednym z naszych priorytetów była digitalizacja i uproszczenie procesu podpisywania umów leasingowych. Szczególnie dzisiaj w dobie pandemii, takie rozwiązania są niezwykle istotne. Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów, ograniczamy ich bezpośredni kontakt do minimum, ale równocześnie zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja nie może zatrzymywać biznesu. Nasi klienci stale się rozwijają, a dzięki cyfryzacji procesów leasingowych możemy im to ułatwia.

Mariusz Włodarczyk, <span class="rich-label">Dyrektor Zarządzający, Santander Leasing</span>

Projekt dla Santander Leasing wyróżnia fakt, iż jest to kompleksowe rozwiązanie zintegrowane z systemami operacyjnymi spółki leasingowej w celu wydania certyfikatu kwalifikowanego i podpisania umowy leasingu w procesie elektronicznym. Teraz wystarczy jedno spotkanie pracownika z klientem. Sam proces aktywacji podpisu kwalifikowanego odbywa się na urządzeniu klienta tzn. smartfonie, tablecie lub laptopie. Kwalifikowane usługi zaufania są świadczone zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia eIDAS, a kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny w skutkach prawnych podpisowi własnoręcznemu, co jest szczególnie istotne przy umowie leasingu. Zgodnie z przepisami do jej zawarcia wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

Artur Miękina, <span class="rich-label">Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems</span>

next Case study

Heading