Rozwiązanie paperless dla klientów Plus i Polsat Box

Jak zaoszczędzić 182 tys. ryz w punktach sprzedaży.
Klient

Lider usług medialnych i telekomunikacyjnych

Grupa Polsat Plus (GPP) jest jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Łącznie świadczy ponad 20 mln usług płatnej telewizji, telefonii i dostępu do Internetu. Kanały Grupy Telewizji Polsat są w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, a Grupa Polsat-Interia zajmuje wiodącą pozycję na rynku wydawców internetowych – posiada już 21,2 mln użytkowników portali miesięcznie, którzy co miesiąc generują średnio ok. 2,2 mld odsłon. GPP tworzy treści telewizyjne, dostarcza produkty telekomunikacyjne oraz usługi zintegrowane dla klientów indywidualnych i biznesowych przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii.

GPP posiada ponad 1000 stacjonarnych punktów sprzedaży (POS) w całej Polsce, w których pracuje ok. 3,5 tys. doradców.

Wyzwanie

Cyfryzacja sprzedaży B2C oraz obsługi klientów w POS-ach

Kilka tysięcy doradców w POS-ach codziennie drukowało ogromną liczbę papierowych dokumentów. Ich obsługa była kosztowna i jednocześnie bardzo czasochłonna. Wysokie koszty były generowane przez zakup papieru, wydruki, leasing drukarek i utrzymanie archiwum. Papierowe dokumenty wymagały kompletowania, weryfikacji i archiwizacji. Procesy te postanowiono uprościć poprzez ograniczenie druku w punktach sprzedaży i wykorzystanie dostępnych na rynku technologii i narzędzi do cyfryzacji.

Decyzja o redukcji zużywanego papieru wynikała także z realizowanej od lat misji społecznej, prośrodowiskowego podejścia GPP i jej aktywności w ramach Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

Do budowy nowego cyfrowego procesu wybrano propozycję firm Asseco, Xtension oraz Samsung, wspierającą wdrażanie strategii paperless w przedsiębiorstwach. Rozwiązanie umożliwia podpisywanie umów rysikiem na ekranie tabletu z oprogramowaniem zabezpieczającym sprzęt - Samsung KNOX. Dokumenty są opatrywane <a href="https://www.certum.pl/pl/kwalifikowana-pieczec-elektroniczna/" style="color: #5ec1b0" target="blank">kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną</a> oraz <a href="https://www.certum.pl/pl/kwalifikowany-znacznik-czasu/" style="color: #5ec1b0" target="blank">kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu</a> zgodnymi z europejskim rozporządzeniem eIDAS.

Wdrożenie podpisu elektronicznego to kolejny etap transformacji cyfrowej Grupy Polsat Plus, w której wspiera nas Asseco, nasz partner technologiczny. Dzięki temu klienci Plusa i Polsat Box mogą korzystać z rozwiązań wykorzystujących najnowsze technologie, które wspierają ochronę środowiska i przynoszą oszczędność czasu, szybkość i wygodę

Katarzyna Wróbel-Frątczak, <span class="rich-label">Zastępca Dyrektora Sprzedaży i Zarządzania Bazą ds. Rozwoju Sprzedaży i Utrzymania Grupy Polsat Plus</span>

Rozwiązanie

e-Podpis na tablecie w punktach sprzedaży Grupy Polsat Plus

Warunkiem koniecznym dla wdrażanego rozwiązania paperless było objęcie maksymalnie szerokiej bazy klientów oraz spełnienie wymogów formalno-prawnych, tak aby umowy i aneksy były zawierane zgodnie z przepisami.

Projekt wymagał wprowadzenia zmian w systemach sprzedaży i obsługi oraz w procesach pozyskania i utrzymania klienta Grupy Polsat Plus, jak również integracji systemów z dostarczonym przez Xtension systemem SignaturiX do składania podpisu na tablecie. Harmonogram został podzielony na kilka etapów, które realizowano stopniowo w wybranych procesach biznesowych i spółkach. W pierwszym etapie wdrożono nowe cyfrowe procesy sprzedaży usług telekomunikacyjnych Plus, w drugim – usług telewizyjnych PolsatBox.

Projekt został przeprowadzony przez zespoły Pionu Telekomunikacji i Mediów Asseco Poland, Asseco Data Systems i Xtension oraz działy biznesowe i zespoły IT Grupy Polsat Plus. Łącznie przez 12 miesięcy, od stycznia 2021 do stycznia 2022, przy wdrożeniu pracowało blisko 150 specjalistów, którzy dokonali modyfikacji około 25 systemów. Aż 99% warsztatów i prac projektowych odbyło się w formule zdalnej ze względu na pandemię. Zespół projektowy po raz pierwszy spotkał się na żywo po 9 miesiącach wspólnej pracy we wrześniu 2021, z okazji startu rozwiązania paperless dla usług Plus.

W nowym cyfrowym procesie obsługi klienta pracownik POS przy użyciu tabletu z oprogramowaniem SignaturiX skanuje kod QR z ekranu systemu sprzedażowego. Na tablecie pojawia się propozycja uzgodnionych warunków umowy oraz jej finalna wersja. Następnie umowa jest odręcznie podpisywana rysikiem przez klienta i doradcę reprezentującego operatora oraz potwierdzana w systemie <a href="https://www.certum.pl/pl/kwalifikowana-pieczec-elektroniczna/" style="color: #5ec1b0" target="blank">kwalifikowaną pieczęcią</a> i <a href="https://www.certum.pl/pl/kwalifikowany-znacznik-czasu/" style="color: #5ec1b0" target="blank">kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu</a>. Dzięki temu może stanowić mocny i samodzielny dowód prawny. Na koniec umowa w zaszyfrowanym pliku PDF trafia na wskazany przez klienta adres e-mail oraz do e-Archiwum.

Korzyści
 • Szybkość, bezpieczeństwo i ekologia
 • Wygoda klientów oraz oszczędność ich czasu
 • Bezpieczeństwo obiegu dokumentów i transakcji
 • Wyeliminowanie dokumentów papierowych z POS-ów
 • Redukcja kosztów operacyjnych
 • Skrócenie czasu obsługi klienta
 • Automatyzacja procesów i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu
 • Ochrona środowiska: zaoszczędzonych ok. 182 tys. ryz, od września 2021 października 2022.
Grupa Polsat Plus zredukowała koszty utrzymania papierowego obiegu dokumentów. Wdrożyła nowy, bezpieczny i całkowicie cyfrowy proces chroniący dokumenty i dane klientów. Wprowadziła do organizacji innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie paperless, wpisujące się w ekologiczne działania, które Grupa konsekwentnie realizuje od lat

Katarzyna Wróbel-Frątczak, <span class="rich-label">Zastępca Dyrektora Sprzedaży i Zarządzania Bazą ds. Rozwoju Sprzedaży i Utrzymania Grupy Polsat Plus</span>

Kamienie milowe projektu

styczeń - maj 2021

Etap 1

 • przygotowanie środowisk dla nowego rozwiązania
 • przygotowanie projektu funkcjonalnego
 • prace deweloperskie w zakresie dostosowania rozwiązania
 • przygotowanie dokumentacji
maj 2021

Etap 2

 • testy produkcyjne rozwiązania dla części procesów Plus w wybranym POS-ie
lipiec 2021

Etap 3

 • wdrożenie produkcyjne
 • przeprowadzenie testów produkcyjnych
 • pilotaż pełnego zakresu dla procesów Plus
lipiec - wrzesień 2021

Etap 4

 • stabilizacja oraz komercjalizacja rozwiązania we wszystkich POS-ach dla procesów Plus
wrzesień 2021

Etap 5

 • ponad 1000 POS-ów wykorzystuje rozwiązanie paperless dla uslug Plus
listopad 2021

Etap 6

 • wdrożenie produkcyjne dla procesów Polsat Box
listopad - grudzień 2021

Etap 7

 • stabilizacja i udostępnienie procesów Polsat Box w wybranej grupie POS-ów
styczeń 2022

Etap 8

 • ponad 1000 POS-ów wykorzystuje rozwiązania paperless dla usług Polsat Box

Projekt w liczbach

~25
zmodyfikowanych systemów GPP
>70%
umów zawieranych obecnie w formie elektronicznej
99%
pracy w trybie zdalnym
1000
POS-ów objetym rozwiązaniem paperless
To był jeden z naszych największych projektów w 2021 roku. Łącznie przez 12 miesięcy zespoły Pionu Telekomunikacji i Mediów Asseco Poland, Asseco Data Systems i Xtension oraz działy biznesowe i zespoły IT Grupy Polsat Plus dokonały niezbędnych modyfikacji w systemach dziedzinowych, przygotowały dziesiątki nowych interfejsów, setki stron dokumentacji i tysiące linii kodu. Był to ambitny projekt dający dużo satysfakcji, ułatwiający proces obsługi klienta, pozwalający na cyfryzację kolejnych procesów sprzedażowych i przede wszystkim wspierający ochronę środowiska.

Rafał Rycerz, <span class="rich-label">Kierownik Projektu, Asseco Poland</span>

Wdrożenie w Grupie Polsat Plus to duży i ważny projekt. Istotną cechą i wyróżnikiem tego rozwiązania jest to, że zabezpieczenie autentyczności i integralności podpisu cyfrowego będzie realizowane w oparciu o kwalifikowaną pieczęć elektroniczną i kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu, dostarczone przez Asseco. Dzięki temu dokument elektroniczny, wygenerowany oraz przesłany klientowi na adres e-mail, będzie stanowić mocny i samodzielny dowód prawny.

Artur Miękina, <span class="rich-label">Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems</span>

next Case study

Heading